Forum για την πόλη

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων 2020-21

26/09/2020
Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2020 02:52


https://el.eci-ubi.eu/

Ξεκίνησε στις 25/09/2020 η καμπάνια συλλογής υπογραφών στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων 2020-21» σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Ο στόχος είναι να καθιερωθεί η εισαγωγή ενός βασικού εισοδήματος άνευ όρων (UBI – Unconditional Basic Income) σε όλη την Ε.Ε., το οποίο θα διασφαλίζει σε κάθε άτομο την υλική του διαβίωση και τη δυνατότητα να συμμετέχει στην κοινωνία ως μέρος της οικονομικής της πολιτικής.

Ψηφίζουμε εδώ :

https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» είναι ένας τρόπος ενεργής παρέμβασης, μαζί με άλλους Ευρωπαίους πολίτες, στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ.

Η Πρωτοβουλία φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο της Ε.Ε. (https://el.eci-ubi.eu/) και εφόσον συγκεντρώσει ένα (1) εκατομμύριο υπογραφές υποστήριξης, σε διάστημα ενός χρόνου από την έναρξη της καμπάνιας (25/9), και επιτύχει σε τουλάχιστον 7 χώρες συγκεκριμένη ελάχιστη ποσόστωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει την πρόταση και να αποφασίσει τι μέτρα θα πάρει.

Η ελάχιστη ποσόστωση ανά χώρα απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα :

Χώρα Κατώφλι ψήφων
AT-Austria 13.395
BE-Belgium 14.805
BG-Bulgaria 11.985
CY-Cyprus 4.230
CZ-Czech Republic 14.805
DE-Germany 67.680
DK-Danmark 9.870
EE-Estonia 4.935
ES-Spain 41.595
FI-Finland 9.870
FR-France 55.695
GR-Greece 14.805
HR-Croatia 8.460
HU-Hungary 14.805
IE-Ireland 9.165
IT-Italy 53.580
LT-Lituania 7.755
LU-luxemburg 4.230
LV-Latvia 5.640
MT-Malta 4.230
NL-Netherlands 20.445
PL-Poland 36.660
PT-Portugal 14.805
RO-Romania 23.265
SE-Sweden 14.805
SI-Slovenia 5.640
SK-Slovakya 9.870
-------------------------------------- --------------
EU-Europe 1.000.000


Ορισμός του βασικού άνευ όρων εισοδήματος

Το άνευ όρων βασικό εισόδημα (UBI) δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει το κράτος πρόνοιας αλλά μάλλον να το συμπληρώσει, μετατρέποντάς το από κράτος αντιστάθμισης σε κράτος χειραφέτησης.

Το άνευ όρων βασικό εισόδημα (UBI) χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια:

Καθολικό: Το UBI καταβάλλεται σε όλους, χωρίς προϋποθέσεις όσον αφορά τους ατομικούς πόρους. Δεν υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με το εισόδημα, τις αποταμιεύσεις ή την ακίνητη περιουσία. Κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής, ιθαγένειας, τόπου διαμονής, επαγγέλματος κ.λπ., θα δικαιούται να λαμβάνει αυτό το εισόδημα. Ως εκ τούτου, ζητούμε ένα εγγυημένο, άνευ όρων βασικό εισόδημα για όλη την Ε.Ε.

Εξατομικευμένο: Όλοι - γυναίκες, άνδρες, παιδιά - δικαιούνται UBI σε ατομική βάση, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα και να αποτραπεί ο έλεγχος από άλλα άτομα. Το UBI δεν θα εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση, τη συγκατοίκηση ή τη σύνθεση των νοικοκυριών, ή από τα εισοδήματα ή την περιουσία άλλου νοικοκυριού - ή μελών της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα μπορούν να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις.

Άνευ όρων: Ως ανθρώπινο και νόμιμο δικαίωμα, το UBI δεν θα εξαρτάται από καμία προϋπόθεση, είτε πρόκειται για την υποχρέωση ανάληψης έμμισθης δραστηριότητας, την απόδειξη βούλησης για εργασία, τη συμμετοχή σε έργο της κοινότητας, ή την επίδειξη συμπεριφοράς σύμφωνης με οποιονδήποτε ρόλο βάσει του φύλου.

Επαρκές: Το ποσό του UBI θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, που θα ανταποκρίνεται στα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα της εκάστοτε χώρας. Θα πρέπει να προλαμβάνει την υλική φτώχεια και να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Αυτό σημαίνει ότι το καθαρό ποσό του UBI θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από το επίπεδο κινδύνου φτώχειας σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί στο 60 % του λεγόμενου εθνικού διάμεσου καθαρού ισοδύναμου εισοδήματος. Σε χώρες όπου η πλειονότητα των πολιτών έχει χαμηλά εισοδήματα και, ως εκ τούτου, το διάμεσο εισόδημα είναι χαμηλό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εναλλακτικός δείκτης αναφοράς (π.χ. ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών) για τον προσδιορισμό του ποσού του βασικού εισοδήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση, η υλική ασφάλεια και η πλήρης συμμετοχή στην κοινωνία.

Το UBI αποτελεί καίριο μέτρο για την επίτευξη των στόχων της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της ισότητας που αναπτύσσονται σε θεμελιώδη κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  • Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
  • Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_el

Διαδικτυακή διεύθυνση αυτής της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003

Ψηφίζουμε εδώ :

https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home